ďťż
REGULAMIN ESCAPECHALLENGE.PL
Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z usług oferowanych przez Włodzimierz Sokół MAKE and SELL, NIP: 9492052733, os. Dywizjonu 303 14/118, 31-872 Kraków w zakresie usług znajdujących się na portalu - www.escapechallenge.pl, zwany dalej: Organizatorem Gry. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Organizatora Gry rozumie się także jego przedstawicieli.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizator Gry oferuję rozrywkę polegającą na umieszczeniu uczestników w pokoju z zagadkami i podpowiedziami. Cel gry jest zależny od wybranego pokoju.
1.2. Gra odbywa się w lokalu Organizatora Gry - ul. Dietla 29, 31-070 Kraków.
1.3. Przystępując do Gry uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Gry zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 1.4. Każda osoba dokonując rezerwacji gry w escapechallenge.pl zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. ZASADY GRY
2.1. Uczestnicy gry powinni pojawić się 10 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, czas gry zostanie ograniczony.
2.2. Czas gry to 60 minut. Osoba prowadząca może nieznaczenie (do 5 minut) wydłużyć czas jeśli nie ma rezerwacji na następną godzinę po danej grupie.
2.3. W jednym scenariuszu może brać udział taka liczba osób jak wskazuje informacje na stronie www.escapechallenge.pl w sekcji poświęconej opisowi pokoi.
2.4. Do pomieszczeń nie można wnosić torebek, plecaków oraz niebezpiecznych przedmiotów.
2.5. Na czas gry należy wyłączyć komórki. Przebieg gry jest monitorowany.
2.6. Kategorycznie zabrania się robienia zdjęć, kręcenie filmów i nagrywanie pod groźbą kary finansowej.
2.7. Scenariusze gry są ograniczone prawami autorskimi i w szczególności nie mogą być kopiowane oraz publikowane w żadnej formie.
2.8. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
2.9. W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Osoba prowadząca ma prawa odmówić udziału w zabawie grupie, w której znajduje się osoba, która nie zastosuje się do tej zasady.
2.10. Gra niewskazana jest osobom cierpiącym na klaustrofobię i choroby psychiczne.
2.11. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi i w razie zniszczeń odpowiadają za nie finansowo.
2.12. Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać usunięte z lokalu.
2.13. Zasady gry mogą być zmienione bez uprzedniego powiadomienia

3. Płatność i rezerwacja.

3.1. Dokonując rezerwacji zobowiązujesz się do przybycia w wybranym terminie. W przypadku nie odwołania rezerwacji najpóźniej 48 godzin od wybranego podczas rezerwacji terminu wpłata przepada. Natomiast jeśli odwołano rezerwację z wyprzedzeniem większym niż 48 godzin to wpłata może zostać przeniesiona na inny termin. Odwołania rezerwacji można dokonać telefonicznie - numer telefonu znajduje się w zakładce "kontakt" dostępnej na stronie www.escapechallenge.pl
3.2. Organizator Gry dopuszcza 3 rodzaje płatności: przelew, gotówka i voucher. Nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą na miejscu.
ďťż